ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Α.Φ.Μ. 800921085
ΤΗΛ. 2394301934

ΕΔΡΑ

ΑΚΑΔΗΜΟΥ 99, Τ.Κ. 56224, ΕΥΟΣΜΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

144968306000

E-MAIL:abaltzis@sclogistics.gr


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ